Niet nog meer windmolens op Goeree-Overflakkee

De gemeenteraad gaat digitaal vergaderen op donderdag 16 april. Deze mogelijkheid is door de rijksoverheid geboden en is zo ingepast dat het voldoet aan wet-en regelgeving. Op de lijst van ingekomen stukken staat een brief van het college over het terugdringen van de CO2-emissie.

Reduceren

Om de landelijke doelstelling van het terugdringen van de CO2-uitstoot te realiseren is het land verdeeld in 30 regio’s, de zogenaamde RES (Regionale Energiestrategie). Ons college is voorzitter van een van deze RES, waarin participeren waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid- Holland, Oost West Wonen, Coöperatie Deltawind, FOGO, LTO Noord en Stedin. Deze partijen moeten een startdocument maken waarin staat hoe men in deze regio de CO2 wil gaan reduceren.

Startdocument

Ons college heeft het startdocument vastgesteld en daarin staat dat op verzoek van de agrariers er een onderzoek komt naar kleine windmolens bij agrarische bedrijven. Hoe het college daarbij komt, waarvan wethouder Tea Both CDA portefeuillehouder is, begrijpt Vitale Kernen niet. Het is alom bekend dat tijdens de discussies over de provinciale opgaven van 225 mw windenergie er door iedere politieke partij is uitgesproken dat er geen windmolens meer bij komen binnen onze gemeente nadat de 225 mw is gerealiseerd.

Coalitieakkoord

In de gemeenteraad is eerder gediscusieerd over windenergie en kleine windmolens. Windenergie werd niet uitgesloten maar wel windmolens, ook kleine windmolens. In het huidige coalitieakkoord is het nog eens nadrukkelijk opgenomen dat er geen windmolens meer op ons eiland worden geplaatst. Dit startdocument RES is voor Vitale Kernen reden om op 16 april een motie in te dienen om te bewerkstelligen dat er geen windmolens worden geplaatst nadat de 225 mw is gerealiseerd. Vitale Kernen zit in de coalitie en is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het coalitieakkoord.