Nieuw distributiecentrum in Oude-Tonge

De gemeenteraad kreeg 2 september een toelichting over het voornemen om een distributiecentrum te bouwen op het industrieterrein in Oude-Tonge. Uit de presentatie blijkt dat op een aantal punten het bestemmingsplan moet worden aangepast om dit centrum te kunnen verwezenlijken.

Het bestemmingsplan geeft aan dat de grootte van fabrieksgebouwen maximaal 20.000 m2 mogen zijn en er gebouwd kan worden tot 10 meter hoogte. Het nieuwe distributiecentrum wil echter graag een pand bouwen van 50.000m2 en gedeeltelijk 12 meter hoog. Op zich heeft Vitale Kernen hiermee geen probleem.

Wat wel een puntje is, is het aantal verkeersbewegingen dat dit distributiecentrum logischerwijs veroorzaakt. De aantallen zijn significant. Per 24 uur zijn er gemiddeld 1500 verkeersbewegingen. Het gepresenteerde beperkte zich tot het aantal verkeersbewegingen naar het bedrijventerrein met daarbij de afwikkeling op de rotonde en de capaciteit van de omliggende wegen. Er wordt voorbijgegaan aan de problemen die toch gaan ontstaan.

Problemen zijn volgens Vitale Kernen de verkeersafwikkeling door het dorp Oude-Tonge en de ontsluiting op de N215. Volgens onderzoek is de verhouding 80% vanuit het noorden en 20% vanuit het zuiden; dus door het dorp Oude-Tonge. En men weet nu al niet op een veilige manier de N215 op te kunne rijden. Kortom; geen wenselijke situatie.

Vandaar wil Vitale Kernen eerst zien dat de verkeersafhandeling moet worden opgelost, voordat er verder energie en daarbij behorende kosten worden gemaakt. Daarbij is onduidelijk wat de lokale maatschappelijke consequenties zijn; wat zijn de voor-en nadelen?
De initiatiefnemer en het college zijn aan zet!