Nieuwe schoolcampus voor 1.6 miljoen

Tijdens de jongste raadsvergadering werden de plannen voor een nieuwe school gepresenteerd. Edudelta, Albeda, RGO/Bouwmensen Zuidwest en de gemeente trekken gezamenlijk op om deze campus te bouwen.

Naast de rijksbijdrage is er ook nog een aanvullend krediet nodig van 1.6 miljoen euro van de gemeente, is zo’n 10 %. Op zich is dit bedrag te verklaren. Echter of dit bedrag echt nodig is vraagt Vitale Kernen zich af. Dit omdat de leerling prognose overal een dalende lijn te zien geeft, geven deze scholen op hetzelfde aantal leerlingen te behouden.

Vitale Kernen wil graag een correcte onderbouwde leerlingprognose om niet te bouwen voor leegstand. Wel een nieuwe school, maar een die past en het bedrag van die 1.6 miljoen bijstelt, daar kunnen we andere dingen mee doen is de mening van Vitale Kernen.