Nog maar eens de zwembaden

ZwemmenVitale Kernen stelde onlangs mondelinge vragen over de bezuinigingen bij de drie eilandelijke zwembaden en over de zogenaamde Synarchisrapporten. Wethouder Trouwborst kon deze niet beantwoorden, dit moest door een ambtenaar worden gedaan en die was er niet. Een hoogst ongebruikelijke volgorde. Keurig heeft Vitale Kernen 24 uur voor de raadsvergadering haar politieke vragen kenbaar gemaakt, en krijgen daarop weken later pas een schriftelijke reactie.

De bijzondere situatie wordt begrijpelijk als je de beantwoording van de vragen tot je neemt.
Een vraag over het verslag van een werkconferentie op 21 november 2014 waarom de inhoud van dit verslag niet relevant is, waarbij een van de eerste keren de vertegenwoordigers van de drie zwembaden bij elkaar waren, is door wethouder Trouwborst beantwoord met de opmerking dat hij de inhoud al kende; dus niet relevant vindt.

Al maanden lang vraagt Vitale Kernen inzage te krijgen in de zogenaamde vier Synarchisrapporten. Deze zijn nu beschikbaar en roept vragen op. Opvallend is dat de eerste rapportage van 15 januari 2015 bestempeld is als conceptrapport en de overige drie niet. De verklaring hiervoor is -aldus de wethouder- dat Synarchis het tweede rapport als definitief aanbood, het werk zat er voor hen op. Maar blijkbaar voldeed de inhoud niet naar de zin van de wethouder en is er een maand of acht aan gesleuteld en is het vierde rapport in september vorig jaar vastgesteld. Opvallend is dat zwembad ’t Zuiderdiep in de exploitatie tussen het eerder opgeleverde rapport van Synarchis nu ruim €100.000 duurder is.

Op de vraag waaruit de onafhankelijkheid van de personen blijkt die de scorelijst hebben ingevuld waaruit blijkt dat de stichtingsvorm de voorkeur heeft, wordt het antwoord gegeven dat het ervaren mensen zijn. Vitale Kernen is de mening toegedaan dat ervaring niet wil zeggen dat er dan ook onafhankelijkheid is aangetoond.

Helemaal onbegrijpelijk vindt Vitale Kernen dat er geen antwoord komt op de vraag op welke feiten de uitspraak van de wethouder is gebaseerd dat de beheerders van De Grutterswei en Dorpstienden niet voldoen. Het antwoord hierop wordt niet gegeven, de wethouder neemt blijkbaar de vrijheid om zomaar wat te roepen in een openbare raadsvergadering.
In kader van de bezuiniging op de drie zwembaden en het geklungel met de akoestische maatregelen binnen De Staver, heeft Vitale Kernen inzage gevraagd in de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) van De Staver.