Nog steeds geen cijfers aanrijtijden

VKGO heeft eerder op 23 april jl. haar bezorgdheid geuit over de aanrijtijden van de ambulance op ons eiland. Er is één gemiddeld cijfer voor het hele eiland bekend. Dit cijfer geeft een rooskleurig beeld maar is dus niet de werkelijkheid voor iedere kern. VKGO is benieuwd naar de aanrijtijden van bijvoorbeeld Ouddorp of Ooltgensplaat. Het college zou bij de Veiligheidsregio Rijnmond de juiste cijfers per kern opvragen. Bij VKGO ontstaat het gevoel dat de Veiligheidsregio deze cijfers niet wilt verstrekken omdat deze niet gunstig zijn.