Nota Integraal Veiligheidsbeleid

politieZoals VKGO onlangs gevraagd heeft naar de aanrijtijden van de ambulance, is er nu ook gevraagd naar de aanrijtijden van de politie. Dit naar aanleiding van de informatie die de gemeenteraad ontving tijdens een informerende raadsbijeenkomst van mevr. De Jonge van de politie waar onze gemeente onder valt. Mevr. De Jonge gaf aan dat de aanrijtijden van de politie niet altijd worden gehaald. Reden voor VKGO om hierover vragen te stellen aan burgemeester Lokker. VKGO wil per kern weten wat de aanrijtijden van de politie zijn bij spoedmeldingen 112. VKGO komt hier zeker op terug.
De vragen van VKGO zijn gesteld naar aanleiding van de Nota Integrale Veiligheidsbeleid. Deze nota is 4 juni jl. in de gemeenteraad vastgesteld.