Nu ineens wel begaan met inwoners

Afgelopen raadsvergadering maakte mevrouw Guijt-Holleman van dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei gebruik van het spreekrecht. Natuurlijk ging het over de grote hoeveelheid windmolens die bij de kernen Nieuwe en Oude-Tonge komen te staan. Voor Vitale Kernen geen verrassing. Vitale Kernen heeft altijd gepleit om de uitbreiding van windmolens niet bij de woonkernen te plaatsen maar op gebieden waar mensen geen hinder ondervinden van windmolens. De Noordrand zou zo’n locatie zijn.

Een locatie waar nu de gemeenteraad en college een ontwikkeling uitvoert van nieuwe vormen van wonen, recreatie en nieuwe natuur. Terwijl men daar 500 ha grond in eigendom heeft waar uitstekend windmolens kunnen worden geplaatst én waar de gemeente heel veel geld aan over kan houden.

De SGP, CU, CDA, VVD, EVV en de PvdA waren in juni 2014 vóór het plaatsen van windmolens rondom Nieuwe en Oude-Tonge. Vitale Kernen en fractie Maliepaard waren tegen. De partijen die toen voor hebben gestemd zijn nu begaan met de inwoners van Oude en Nieuwe-Tonge, dit hadden ze zich eerder moeten bedenken.