Nut en noodzaak bioboard-fabriek Oude-Tonge?

Op 20 mei 2021 is een meerderheid van de gemeenteraad (SGP,CU, CDA,VVD) akkoord gegaan met het afgeven van een zogenoemde Verklaring van geen Bedenkingen voor het bouwen en in gebruik nemen van een Bioboard-fabriek op het bedrijventerrein in Oude-Tonge.

Voor Vitale Kernen en ook voor de velen die de petitie hebben ondertekend, is deze fabriek een ongewenste ontwikkeling voor onze gemeente en het eiland Goeree-Overflakkee. Voor het leefklimaat en omdat zich een tekort aan bedrijfsruimte aandient. Vitale Kernen zou het bedrijventerrein dan ook graag ingevuld worden met kleinschaligere initiatieven die ver blijven van “industrieel” karakter.

Bij Vitale kernen Goeree Overflakkee staat nut en noodzaak van een bioboard-fabriek in Oude-Tonge nog steeds hoog op de agenda. De partij volgt de ontwikkelingen op dit gebied dan ook met grote interesse en ziet verdere ontwikkelingen in de regio die tot nadenken stemmen. Zo vinden In het havengebied van Rotterdam momenteel hele grote investeringen plaats om invulling te geven aan de ook voor hen geldende energietransitie. Zo wordt er hard gewerkt aan een in aanbouw zijnde biobrandstoffenfabriek (HEFA) en aan het duurzaam produceren van vliegtuigbrandstof (Waste to Jet).

De biobrandstoffenfabriek is volledig in handen van Shell en wordt gebouwd op het terrein van Shell Energy & Chemicals Park Rotterdam. Het Waste-to-Jet project wordt uitgewerkt door een consortium met Air Liquide, Enerkem, Nouryon en Port of Rotterdam en zal na een final investment decision elders in het Botlek-gebied worden gebouwd.

Voor beide projecten geldt dat er gebruik wordt gemaakt van restafval. In eerste instantie richt Shell zich voor de biobrandstof op gebruikte kookolie, dierlijke afvaloliën en vetten en plantaardige oliën. In de toekomst zal er meer soorten en wellicht gemengde afvalstromen kunnen worden verwerkt. Voor het maken van vliegtuigbrandstof richt het consortium van het Rotterdamse Waste-to-Jet project zich op het verwerken van gemengd afval.

Vitale Kernen vraagt zich dan ook ten zeerste af of de te bouwen bioboard-fabriek niet heroverwogen moet worden door de initiatiefnemer. Redelijk aannemelijk is dat er grote behoefte gaat ontstaan aan afvalstromen gezien de omvang waaraan in het Rotterdamse Havengebied wordt gewerkt. Wellicht beperkt de beschikbaarheid van afval zich zo dat de continuïteit van de Bioboard fabriek op het eiland Goeree-Overflakkee onder druk komt te staan. Afval is en wordt steeds meer “big business”. Als particulier bedrijf zal het lastig worden om de slag van de grote concerns te winnen. Het overwegen waard om alsnog af te zien van de plannen vindt VKGO.

VKGO heeft en houdt het standpunt; “Op ons mooie eiland een Bioboard-fabriek? Nee, het doet afbreuk aan ons leefklimaat.”