Omzien naar anderen…

MantelzorgOnlangs is een aantal visiedocumenten vastgesteld: omzien naar elkaar (mantelzorg), ouderenbeleid en het beleid omtrent vrijwilligers. Veilige documenten waarbij de wethouder bij de behandeling echter meteen in de verdediging schoot door concrete uitwerkingsnota’s aan te kondigen. Nog meer papier dus…

De doelen van het sociaal domein worden bijgesteld VKGO gaat ervoor zorgen dat er meer concrete meetpunten gaan komen. Een groot struikelblok voor Vitale Kernen was de eigen bijdrage voor het volgen van de cursus mantelzorg. Juist de mantelzorger heeft al zoveel aan het hoofd, dat een hoge eigen bijdrage geen drempel zou moeten zijn.

Bij de vaststelling kwam de wethouder VKGO niet meteen tegemoet. Dan maar bij de behandeling van de begroting kijken we of er rekening mee gehouden wordt.