Onderzoek naar nieuwe parkeerplaats en bibliotheek in Middelharnis verhuist

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, werd 100.000 euro vrijgemaakt voor onderzoek naar een nieuwe parkeerplaats bij het Spuiplein in Middelharnis. Tevens stelde de raad de visie vast over het gebied Sommelsdijk West. De raad debatteerde verder over een uitspraak van de Raad van State m.b.t. de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid bij het plaatsen van windmolens. En werd besloten de bibliotheek in Middelharnis te verplaatsen van het Kerkepad naar ‘t Diekhuus.

Geld voor Spuiplein

Voor de voorbereidingen van een nieuwe parkeerplaats bij het Spuiplein in Middelharnis krijgt het college 100.000 euro van de gemeenteraad. Wat er ook gaat gebeuren met het Spuiplein, dit onderzoek moet worden gedaan. Vitale Kernen heeft eerder aangegeven dat de verschillende opties bespreekbaar zijn. Echter woningbouw krijgt pas steun wanneer de verkeersproblematiek voor de bereikbaarheid is opgelost.

Sommelsdijk West blijft

Tijdens de recente raadsvergadering is de visie over Sommelsdijk West vastgesteld. Sommelsdijk West is een mooi landschappelijk ingericht gebied. Doordat er met regelmaat wordt gevraagd om daar huizen te bouwen door grondeigenaren is het goed om de kwaliteit van het gebied te borgen. In de visie wordt ruimte gegeven voor een beperkt aantal woningen. Reden voor Vitale Kernen te vragen of er nog meer woningen mogelijk zijn? Het college verwees naar de visie waarin de nu genoemde woningen mogelijk zijn en het hierbij zal laten.

Uitspraak Raad van State windmolens

Een paar weken geleden deed de Raad van State een uitspraak over de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid bij het plaatsen van windmolens die strijdig zijn met het Europese recht. Vitale Kernen stelde de vraag aan het college hoe men met deze uitspraak omgaat.
Wat heeft met name deze uitspraak voor consequenties voor bestaande windmolens op ons eiland én voor de nu in aanbouw zijnde windmolenparken Piet de Wit en Kroningspolder?
Bij monde van portefeuillehouder Mevrouw Both (CDA) deelde het college mede, dat hierover contact is met de rijksoverheid. Vooralsnog heeft de uitspraak geen consequenties voor de bestaande windmolens en van de vergunde windmolens.

Vitale Kernen blijft bij haar standpunt: ‘niet nog meer windmolens op ons eiland, we hebben er zat van’!

Bibliotheek naar ‘t Diekhuus

De gemeenteraad gaf akkoord voor de verplaatsing van de bibliotheek van het Kerkepad naar ‘t Diekhuus. Wat Vitale Kernen betreft zijn er alleen maar pluspunten. Er komt weer meer tezamen op maatschappelijk en cultureel gebied wat alleen maar goed is en elkaar verstevigd. ’t Diekhuus wordt meer bezet, er is een programmering voor 7 dagen per week met uitzondering voor de zondagavond. En niet onbelangrijk, dat de toiletvoorziening voor het winkelend publiek ook altijd beschikbaar zijn.

Er komt nog wel eerst een verbouwing. Zo komt de entree van de bibliotheek in het midden van het pand en worden aanpassingen gedaan, wordt er verduurzaamd in lijn met de opgave om alle gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Voor ‘t Diekhuus is de verhuizing van de bibliotheek van toegevoegde waarde en biedt mogelijkheden voor verdere kruisbestuiving van diverse organisaties op cultureel vlak omdat ze nu bij elkaar zijn gehuisvest in dit karakteristieke pand.