Onderzoek oudjaarsfeest Ooltgensplaat

Vuurwerk2010De gemeenteraad heeft een brief over evaluatieverslag jaarwisseling op Goeree Overflakkee 2014/2015 ontvangen. Deze was bij de inkomende stukken geplaatst voor de raadsvergadering van donderdag 9 april. In deze brief stond onder meer geschreven dat het Oud en Nieuw feest in Ooltgensplaat rustig was verlopen en er zich geen incidenten hebben voor gedaan. Maar wat opviel is dat er ook stond geschreven dat een ondernemer zijn grond niet meer beschikbaar wil stellen voor het feest op het Weespad, dit kwam bij VKGO vreemd over.

Naar aanleiding hiervan heeft VKGO contact opgenomen met betrokken ondernemers gevestigd aan het Weespad. De ervaringen van deze ondernemers stonden haaks op hetgeen in de brief was verwoord. Beiden hadden financiële schade opgelopen en over de stress maar niet te spreken. Er is op gegeven moment zelfs 112 gebeld waarop niet werd gereageerd. Tijdens de raadsvergadering heeft VKGO hiervoor aandacht gevraagd.

De burgemeester antwoordde op het betoog van VKGO dat er meerder mensen waren gesproken en dat dit een genuanceerder beeld geeft. Verder deelde hij mede dat hij uit ging laten zoeken waarom op de 112 melding niet is gereageerd nadat er een brand was ontstaan van aangestoken kerstbomen. Deze brand is door de supermarkteigenaar met eigen middelen geblust. Verder deelde de burgemeester mede dat er op dit moment een gesprek in voorbereiding is om te onderzoeken of de stookplaats op het Weespad gehandhaafd kan en moet blijven. Men is opzoek naar een alternatieve stookplaats voor Ooltgensplaat. Na de zomer wordt er door het college van B&W op teruggekomen.

Er is een brief verstuurd door de gemeente met daarin de vraag aan omwonende van het Weespad hoe zij de viering van Oud en Nieuw 2014/2015 hebben ervaren. VKGO heeft de uitslag van dit onderzoek nog te goed. Dit is door de burgemeester toegezegd. VKGO hoopt op een passende oplossing voor een ieder en een mooie oud en nieuw viering 2015/2016 in Ooltgensplaat.