Oneerlijke verdeling gemeentegelden

EuroAan het einde van het jaar wordt er altijd gekeken of de centen bij de gemeente het afgelopen jaar op een juiste wijze zijn uitgegeven. Een aantal zaken viel Vitale Kernen Goeree-Overflakkee op. Namelijk onder meer het gebudgetteerde bedrag van 1 miljoen euro voor de haven van Stellendam. Een haven waaraan wel degelijk iets moet worden gedaan.

Hoewel de haven geen economisch belang heeft. Daarentegen heeft de Watersportvereniging Oude-Tonge zelf 25.000 euro moeten bijdragen om de haven uit te baggeren. Op zich niks mis mee, maar er is wel sprake van een ongelijke behandeling! Iedere bezoeker in de haven van Oude-Tonge besteedt een aanzienlijk bedrag in Oude-Tonge. Goed voor de lokale economie!

Zo viel ons tevens op dat iedere kerktoren op het eiland eigendom is van de gemeente, met uitzondering van de torens in Stellendam en Goedereede. Voor onderhoudswerkzaamheden aan de kerktoren in Stellendam heeft de gemeente 40.000 euro bijgelapt. Ook hier op zich niks mis mee, maar waarom wel de ene kerktoren en een andere niet?! VKGO heeft een overzicht gevraagd aan het college van de kerktorens die eigendom zijn van de gemeente.