Ongelijke verdeling van de centjes

GeldverdelingIn kader van de IRP subsidie van de Provincie, voor het versterken en behouden van de sociale en economische vitaliteit van onze gemeente, is ons een overzicht gestuurd waaraan de provinciale en ook gemeentelijke middelen in 2015 en 2016 worden besteed. Er zijn rapporten van DHV en ook het CBS waarin staat aangegeven hoe de sociaal economische vitaliteit binnen ons eiland zich heeft ontwikkeld. De informatie geeft aan dat de sociaal economische vitaliteit afneemt naarmate je gaat van het westen naar het oosten van onze gemeente.
Wanneer VKGO het eiland in drieën deelt; west, midden en oost, dan krijg je de volgende verdeling van de centjes voor 2015 en 2016: Oost totaal € 140.000, Midden totaal € 395.000, West totaal € 2.300.000.

Deze cijfers geven het tegenovergestelde aan betreft besteding van deze middelen om de economische vitaliteit gelijkwaardig te laten zijn. Hierdoor worden de verschillen binnen onze gemeente alleen maar nog groter. VKGO heeft aan het college gevraagd wanneer men nu daadwerkelijk ook gaat investeren in het Oosten van onze gemeente. De verschillen in de geïnvesteerde bedragen per deel zijn nu wel er groot. Te groot naar de mening van VKGO.