Onnodige motie aangenomen

GeenRegelsIedereen kent Annie M.G. Schmidt, de schrijfster van de Jip en Janneke verhalen. Vitale Kernen is ervan overtuigd dat mevrouw Annie M.G. Schmidt de raadsvergaderingen van Goeree-Overflakkee volgt vanuit de Hemel. Afgelopen donderdag heeft ze echter abrupt de verbinding verbroken nadat Ron de Rover (ChristenUnie) zijn motie had voorgelezen. Ze heeft voor zichzelf een glaasje Sherry ingeschonken en een Caballerootje opgestoken en de boel de boel gelaten.

Waar gaat de motie over?
De ChristenUnie vindt het noodzakelijk dat er eindelijk eens werk moet worden gemaakt van de regeldruk die er is voor inwoners en gemeente. Nu is deze opdracht al opgenomen in het coalitieakkoord, maar blijkbaar vindt de ChristenUnie dat dit gedeelte niet of onvoldoende aandacht krijgt. Vitale Kernen is hierover teleurgesteld. Vitale Kernen leefde echt in de veronderstelling dat het college hiermee volop aan de slag is. Nog eens gevoed door de uitspraak van De Rover op de radio dat het CU-verkiezingsprogramma opgenomen is in het coalitieprogramma en dit programma in het geheel door het college wordt uitgevoerd. Geen reden dus voor De Rover om zich te laten horen in de gemeenteraad. En nu ineens een motie!?!?! Verbazing bij velen en zeker bij Vitale Kernen.

Vitale Kernen heeft de motie gesteund met de stemverklaring dat ze zijn teleurgesteld. Vitale Kernen verwacht van het college dat het wegnemen van onnodige regelgeving in ieder dossier nadrukkelijk aan de orde is. Blijkbaar heeft het college een steuntje in de rug nodig.

› Motie ChristenUnie