Ontwikkeling De Terp stagneert

De laatste hectares van de bijna in totaal 500, in de Zuiderdieppolder van de Noordrand van ons eiland, worden door de gemeente in december van de provincie afgenomen. Zoals  bekend had Vitale Kernen in 2014 een hele andere invulling willen geven aan dit gebied. Echter de gemeenteraad besliste om er een integrale ontwikkeling te realiseren met natuur, recreatie, agrarische structuurverbetering, windenergie en nieuwe vormen van wonen.

Het lijkt dat deze doelstellingen worden verwezenlijkt met uitzondering van 40 terpwoningen in de natuur. Daarvoor is vooralsnog geen ontwikkelaar voor te vinden. Voor Vitale Kernen hoeft het college geen verdere inspanning te leveren en blijft de grond beschikbaar voor landbouw. Vitale Kernen is de mening toegedaan dat onze inwoners niet zitten te wachten op een nieuw buurtschap, De Terp genaamd.