Op de valreep

Nadat er de afgelopen vijf jaar niet is geïnvesteerd in het oosten van ons eiland, komt er net voor de gemeenteraadsverkiezingen alsnog geld vrij voor de kern Den Bommel. In Den Bommel wordt een aantal zaken opgepakt om de kern er aantrekkelijker uit te laten zien.

De afgelopen jaren heeft Vitale Kernen menigmaal aangegeven dat de beschikbare financiële middelen onvoldoende worden besteed waarvoor ze bedoeld zijn. De gereserveerde gelden zijn ervoor bedoeld om de sociale economische vitaliteit op het eiland te verbeteren.

Veel euro’s

Het is algemeen bekend dat de sociaal economische vitaliteit op het westelijk deel van Goeree-Overflakkee er beter voor staat in vergelijk met het oostelijk deel. Maar toch heeft dit college de afgelopen jaren voornamelijk en veel euro’s besteed aan het westen. Voor Oostflakkee is een bedrag van 140.000 euro uitgegeven, het midden 395.000 euro en voor het westen 2.300.000 euro. De pot is nu leeg.

Echter op aandringen van Vitale Kernen is het college tot het besef gekomen dat er iets niet klopt. Vandaar dat er een extra bedrag van 520.000 euro is vrijgemaakt, waarvan 398.000 euro besteed wordt in Den Bommel. Ook voor de volgende jaren is er 350.000 euro per jaar beschikbaar voor het verbeteren van de woonkernen.

Het is aan Vitale Kernen ervoor te zorgen dat deze op de juiste plaatsen wordt besteed.