Open brief aan Deltawind

Ook Vitale Kernen Goeree-Overflakkee maakt zich grote zorgen over het enorme windmolenwoud dat op het oostelijk deel van het eiland verrijst. Deze week stuurde ze onderstaande open brief naar de Coöperatie Deltawind.

Geacht bestuur van Coöperatie Deltawind
(mevrouw A. Verhey voorzitter, de heer R. Heintjes lid/plv. voorzitter, de heer B van der Ent lid, mevrouw L. Struik-Gerris lid, de heer K. van Wuyckhuyse lid),

Het is u vast niet ontgaan dat het plaatsen van windmolens bij veel inwoners van ons eiland teleurstelling, boosheid en emoties oproept. Met name op het oostelijk gedeelte van het eiland.

Gezamenlijk met Zeeuwind ontwikkelt u aan de rand van ons eiland windpark De Krammer; 34 windmolens van grote hoogte en in de avond en nacht voorzien van knipperende verlichting. In de directe omgeving bent u voornemens ook park Battenoert uit te breiden met 9 windmolens, inmiddels bijgesteld naar 6 molens.

Windpark Piet de Wit wordt ook door u vervangen door ongeveer 9 windmolens van 150 meter, meer dan eens zo hoog dan de turbines die er nu staan. Weliswaar niet direct uw verantwoordelijkheid, wordt in de Anna Wilhelminapolder nog een 8-tal nieuwe windmolens geplaatst. Hierbij ook nog opgeteld de windmolens direct aan de andere zijde van het Volkerak, is er sprake van een windmolenwoud. Het oosten is nu al omringd met windmolens en dit wordt door uw handelen nog meer verdicht.

Vitale Kernen heeft begrip voor uw ambities, maar doen een dringend beroep op u om uw ambitie op genoemde locaties aan te passen. Vitale Kernen vraagt u in contact te treden met de gemeente Goeree-Overflakkee en grondeigenaren om de alternatieven te bespreken. Zoals u ongetwijfeld weet, heeft Vitale Kernen uitstekende alternatieven voor het plaatsen van windmolens en hebben niets te maken met ‘not in my back yard’.

Met vriendelijke groet,
Binic Vreugde, Johan de Vos, Willy Heintjes
Fractie Vitale Kernen Goeree-Overflakkee