Openbare toiletten

Naar aanleiding van een ingekomen stuk van de Maag Lever Darm Stichting mei vorig jaar over een te kort aan openbare toiletvoorzieningen  is er door  Vitale Kernen aan het College gevraagd om eens serieus aandacht aan dit onderwerp te schenken.  Er komen niet alleen steeds meer  mensen met buik-  en blaas problemen, maar ook diabetici, 65 plussers en kinderen onder de 10 jaar  moeten vaker en /of dringender naar het toilet dan gezonde mensen. Te weten dat er een  openbare  toilet voorziening dichtbij is dan  heel prettig. 

Publiek

Uit het antwoord dat we van het College kregen kunnen we concluderen dat er inderdaad serieus  naar dit onderwerp gekeken is. Het blijkt dat er op Goeree Overflakkee best wel veel  openbare gelegenheden zijn waar men naar het toilet kan. De verwijzing  naar deze toiletten zou echter wel beter kunnen. Verder  wil men met winkeliers/ondernemers in gesprek om de toiletvoorziening  ook toegankelijk te maken voor winkelend publiek met hoge nood.  Dit  zou  zowel voor  inwoners als bezoekers van ons eiland  een  prima service zijn.

Verder wil  men de toegankelijkheid van toiletvoorzieningen meenemen binnen de verschillende beleidsterreinen.  Kortom er wordt serieus aandacht aan besteed  en daar zijn we blij om.