Opkomen voor jezelf kost 95 euro

logo-zijngo-popWat is hier aan de hand vraagt VKGO zich af? Een advertentie van Stichting ZIJN om deel te nemen aan een cursus verbale vaardigheid. Op zich een goed initiatief van stichting ZIJN nu de zwakste in onze gemeente worden getroffen door ernstige bezuinigingen op zorgvoorzieningen. Wel vreemd is het dat stichting ZIJN aan deze mensen een bijdrage vraagt van maar liefst 95 euro voor drie dagdelen. De vraag is volgens VKGO gerechtvaardigd, wie hier nu eigenlijk mee wordt geholpen. Onze kwetsbare inwoners of stichting ZIJN?