Oproep VKGO aan fracties rondom circulariteit

Afgelopen donderdag 10 februari, is het voorgenomen beleid om Goeree-Overflakkee geheel circulair te laten zijn besproken in de gemeenteraad.
.

Een streven van de Rijksoverheid wat in 2050 gerealiseerd moet zijn. Op Goeree-Overflakkee zijn er al initiatieven die passen binnen de gewenste circulariteit en deze krijgen dan ook alle steun van Vitale Kernen.

Waar Vitale Kernen wel moeite mee heeft is met het voornemen van het college om eerder dan 2050 circulair te willen zijn. “Waarom zou Goeree-Overflakkee zoveel eerder volledig circulair moeten of willen zijn dan in 2050?” stelt Vitale Kernen “Krijgen wij extra middelen van onze overheden provincie/rijk? Of moeten deze extra middelen –zoals bij de energietransitie- uit eigen broekzak komen?” De komende periode zal duidelijk worden wat het antwoord is op deze vragen.
.
Oproep
Vitale Kernen deed een oproep aan de fracties van SGP, CDA, VVD en CU. En nu ook aan Groep Jan Zwerus die de samenwerking is aangegaan met ABB en BoerBurgerBondgenoot is. “Laten we nu alstublieft niet onze circulaire doelstellingen zien te halen door Bioboard-fabrieken te laten bouwen op ons eiland, waarbij alle criteria betreffende  het bestemmingsplan ruim, ruim, zeer ruim worden overschreden, en waarbij de grondstoffen in een cirkel van zo’n 50 km rondom onze gemeente verzameld moeten worden.
SGP, VVD, CU, CDA -indertijd de voorstemmers voor deze bioboard-fabriek- … alstublieft……… begin er niet weer aan”.
.
Wat Vitale Kernen betreft: twee benen op de grond, niet persé willen scoren op lijstjes én boter bij de vis.