Opvallende aanpassing voor jeugdhulp

Afgelopen donderdag stond de in 2015 vastgestelde verordening Jeugdhulp Goeree-Overflakee op de raadsagenda. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat er een aantal aanpassingen gewenst is. Zoals de vergoeding voor jeugdhulp.

Eisen

Bij jeugdhulp spreken we over twee soorten hulp. Namelijk de zogenaamde informele hulp en de professionele hulp. Aan informele hulpverleners (veelal ouders of familie) worden geen specifieke eisen gesteld, dit in tegenstelling tot professionele hulpverleners. Natuurlijk ontvangt een ouder liever geen geld van de jeugdzorg voor hun zieke kind. Maar helaas hebben sommige kinderen nu eenmaal zorg nodig.

Te hoog

In de verordening, uit  2015, staat dat beide soorten hulpverleners een bijna net zo hoge vergoeding ontvangen. Volgens het college is de vergoeding voor de informele zorg te hoog, in relatie met de taak en verantwoordelijkheid ten opzichte van de professional.

Minimumloon

Vitale Kernen begrijpt de aanpassing. Het is nu eenmaal gebruikelijk dat hulpverleners met zwaardere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheidheden een hogere vergoeding ontvangen. Het college wil de verordening op dat gebied aanpassen en is voornemens voortaan 125% van het minimumloon te gaan vergoeden voor niet-professionele hulp. SGP, CU, CDA en de PvdA vinden het onvoldoende en willen een hogere vergoeding.

Onbetaalbaar

Vitale Kernen is benieuwd of deze partijen in de toekomst nog ruimhartiger willen omgaan met het sociale domein. Want waarvan gaat de gemeente dit dan betalen? De bovengenoemde aanpassing in de jeugdhulp is nu financieel goed behapbaar. Wanneer nog meer geld naar het sociale domein gaat, wordt het geheel straks wellicht onbetaalbaar.