Over de Spoedeisende Hulp

De toekomst van de Spoedeisende Hulp op Goeree-Overflakkee is onzeker. Is dat erg? Jazeker.
Is daar iets tegen te doen? De gemeenteraad gaat binnenkort een motie aannemen
(al door meerdere partijen ondertekend) waarin de Minister wordt gevraagd het naderend
onheil af te wenden. Gaat dat helpen? Hoop doet leven zullen we maar denken.
De vraag is of de verschraling en wellicht het verdwijnen van de SEH een ordinaire
bezuiniging is of een miskenning van de betekenis van zo’n voorziening voor het platteland.
De stikstofdiscussie heeft een probleem aan de dag gelegd dat er altijd al was maar nooit
echt is benoemd:
de Haagse werkelijkheid die niet altijd overeenkomt met die van het platteland.
Neem het gedoe rond de Haringvlietbrug als meest spekend voorbeeld: bij de bekendmaking
van de (reparatie)plannen bleek men geen flauwe benul te hebben van de negatieve effecten
voor onze samenleving. Het algemene gevoel is dat Den Haag de laatste jaren te weinig oog
heeft voor de leefbaarheid op het platteland. Het leven in een stad of in een dorp heeft
zo zijn voor- en nadelen, maar meestal is daarin wel een balans te vinden. Maar de laatste
jaren is de balans doorgeslagen ten nadele van het platteland. Caspar van den Berg is lid
van de Eerste Kamer voor de VVD en bestuurskundige. Hij deed met collega’s van de
Erasmus Universiteit onderzoek naar de verschillen en komt tot de conclusie dat het wel
degelijk uitmaakt of je in Meppel opgroeit of in Alphen aan de Rijn, zelfs al zijn de
sociaal-economische omstandigheden hetzelfde. Als je uit de stad komt, schop je het
gemakkelijker wat verder.
Zijn conclusie is dat er eind vorige eeuw bij de inrichting van het platteland veel meer
aandacht was voor vragen als hoe verdient iedereen daar zijn boterham en hoe is het
prettig samenwonen en hoe investeren wij daarin. Het lijken nu de kille rekenaars te zijn
die aan de touwtjes trekken.
Alle hens aan dek dus. Raadsleden, Gemeenten, Kamerleden, Statenleden, bedrijfsleven
en voorts allen die het aangaan: ten aanval.

Aat van Alphen
Fractievoorzitter Vitale Kernen