Huidige pagina

Pagina 2

Vitale Kernen tegen grondspeculatie

Onlangs is er door de gemeente Goeree-Overflakkee een perceel bouwgrond aan de hoogste bieder verkocht. Reden voor Vitale Kernen om hierover verduidelijking …

Fijne Feestdagen

Vitale Kernen Goeree Overflakkee wenst u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2022  

Even terug in het verleden

Door de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan ‘Ouddorp Bad Oost’, is er reuring binnen de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De …

Hoe gaan we verwarmen?

Hoe gaan we verwarmen? Hoe denkt het college invulling te geven aan het opgelegde rijksbeleid om woningen in de toekomst niet meer …