Pak regie op woningbouw

Nieuwbouw-4VKGO vraagt om meer regie van de gemeente bij de woningbouw op het eiland. Nog steeds wordt er geen invulling gegeven aan één zwaarwegend uitgangspunt van VKGO, namelijk dat de vitaliteit van ieder dorp belangrijk is! Wel heeft wethouder Markwat de toezegging gedaan dat dit wel het beleid en de doelstelling zijn. Uitgangspunt van VKGO is dat er niet alleen naar de wachtlijst van woningzoekende in een dorp moet worden gekeken, maar ook naar de behoefte van het dorp op zich. Dit kan alleen maar door de regie te nemen en niet slechts door ontwikkelaars te pamperen.

Opvallend is dat de woonvisie ervan uitgaat dat het inwoneraantal afneemt en dat er sprake is van vergrijzing. Vreemd?! Onlangs verscheen toch een persbericht van de gemeente waarbij wethouder van der Vlugt met borstgeroffel aankondigde dat de gemeente Goeree-Overflakkee gaat groeien met 2,5% tot wel 5% in 2025. VKGO heeft ook naar de feitelijke cijfers gevraagd. Wat is het werkelijke beeld, dat jongeren het eiland verlaten om te gaan studeren, vervolgens gaan werken en niet meer terugkomen? Naar het idee van VKGO valt dit reuze mee. VKGO kan zich niet voorstellen wanneer de jongeren toe zijn huisje-boompje-beesje zij in een vinexwijk of stad, met al zijn negatieve kenmerken, gaan wonen.