Parkeerdruk centrum Ouddorp

Al vele malen is en zal er in de gemeenteraad nog gesproken worden over het verkeer binnen de kern Ouddorp. Vitale Kernen heeft tijdens eerdere discussies aangegeven dat de eerste prioriteit moet worden gelegd bij de parkeervoorziening. Op zomerse dagen is het lastig om in de buurt van het Ouddorps centrum te parkeren, en dit weerhoudt wellicht mensen om het karakteristieke centrum te bezoeken.

De parkeervoorziening wordt voor een heel groot gedeelte opgelost door de aankoop van het terrein de Goudsmiene waar 132 auto’s kunnen worden geparkeerd. Veel geld 1.6 miljoen euro.
Is het de taak van de gemeenteraad om kaderstellend en controlerend te handelen, dan is dit niet aan de orde voor de Ouddorpse gemeenteraadsleden. Tot in detail bemoeien ze zich met de uitvoering. Zelfs de kleur en de vorm van de straatklinker wordt benoemd. De voorzitter laat dit allemaal gebeuren.

Vitale Kernen heeft de voorkeur om het verkeerscirculatieplan zoals het in grote lijnen is aangeboden door het college goed te keuren met uitzondering van de 317.000 euro kostende aan te leggen rotonde. Dit bedrag ziet Vitale Kernen liever besteed voor de jarenlang slepende oversteek bij Nieuwe-Tonge. De andere initiatieven en beschikbare gelden moeten worden ingevuld door de lokaal betrokken ondernemers en bevolking, is Vitale Kernen de mening toegedaan.