Nieuwe politieke partij

05 groepsfoto voor WebsiteOnlangs is op ons eiland een nieuwe politieke partij opgericht, de VKGO. Die naam staat voor Vitale Kernen Goeree-Overflakkee en is in november vorig jaar ontstaan door het samengaan van Verenigd Dorps Belang 78 en Algemeen Burger Belang uit Middelharnis, Gemeentebelangen Dirksland, Vrije Lijst Oostflakkee en Lijst Kroeze uit Oostflakkee. Het doel van de fusie is om straks met één partij de verkiezingen in te gaan. In verband met een afwijkend standpunt doet de lokale partij van Goedereede (nog) niet mee, maar wordt wel op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de nieuwe partij.

 

‘Geworteld in de kernen van de samenleving’

Rita van den Nieuwendijk (ABB) en Jan Leenders (GB-D) leggen uit wat die ontwikkelingen zijn. ‘Er worden nu stappen gedaan richting de herindeling van de gemeenten op ons eiland. Het wachten is op het indienen van het voorstel naar de Tweede Kamer. Er komt straks één ambtelijke structuur en één raad waarin VKGO wil participeren.

Al een paar jaar geleden was het volgens Jan Leenders tijd voor contact met andere partijen. ‘Het ISGO deed steeds voorstellen aan de vier gemeenteraden om dingen op dezelfde manier te regelen. De besturen van de lokale partijen zijn toen al bijeen gekomen om te bezien of samenwerking mogelijk was. In dit aanvankelijke overleg kwamen al onderwerpen ter sprake als gebondenheid met de burger, geworteld in de kernen van de samenleving met de focus op Goeree-Overflakkee, niet geremd door landelijke invloeden en niet gehinderd door levensovertuigingen.

 

Manifest met aandacht voor leefbare kernen

VKGO heeft een manifest opgesteld dat via de websites van de fusie-partijen www.vk-go.nl te zien is. Rita van den Nieuwendijk en Jan Leenders zeggen daarover: ‘Het manifest is een basisprogramma, dat nog verder uitgewerkt gaat worden met concrete punten. Zoals ontwikkeling van cultuur en natuur op maat van het eiland, meer ruimte voor ondernemen en leefbare kernen met basisvoorzieningen. Daarbij denken we in elke kern aan openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs, een leespunten en een dorpshuis of wijkcentrum. Met aandacht voor lokale cultuur, dorpsraden en wijkcomités.’

Jan Leenders vervolgt: ‘Mensen die belangen van woonkernen behartigen, moeten met elkaar communiceren. Er zijn overal ontwikkelingen gaande en de totaliteit daarvan moet zichtbaar worden. Dat moet onafhankelijk en objectief gebeuren.’

 

Ook aandacht voor vissers en agrariërs

VKGO vindt dat de prominente rol van de visserij en de visafslag permanent moet worden bewaakt. Dat geldt ook voor de agrariërs. Soms krijgen grondeigenaren met veranderingen van bestemmingsplannen te maken en staan ze voor een voldongen feit. Het beleid moet op dat punt transparanter en in duidelijke taal. De overheid moet respect voor de burger hebben. We zijn tegen achterkamertjespolitiek, maar vóór openheid en overleg.’

 

Activiteiten

Volgens de oprichters van VKGO gaat men verder werken aan een programma voor communicatie. Er komt een werkgroep campagne. Vanuit het bestuur komt een voorstel met criteria voor de kieslijst. De partij moet straks gemeld worden bij het kiesbureau in Middelharnis. De verwachting is dat op een woensdag in november de verkiezingen zullen plaatsvinden. VKGO verwacht een redelijke vertegenwoordiging in deze raad te krijgen.

Om aandacht voor hun partij te krijgen, worden folders en flyers ontwikkeld. Ook zullen mensen digitaal benaderd worden. Daarnaast staat informatie op de website www.vk-go.nl.

Nick Ehbel