Pilot zeven dagen zwemmen

Zuiderdiep2Onlangs meldde Vitale Kernen dat door het college financiële middelen beschikbaar zijn gesteld, om de kwaliteit van de zwembaden op het eiland te verbeteren.

Kwaliteitsniveau

Voor ‘t Zuiderdiep betekent dit dat er een grotere capaciteit zwemwater op het goede kwaliteitsniveau kan worden gebracht en gehouden. Dit houdt in dat het zwembad in principe zeven dagen per week open kan.

Pilot

Het streven is nu dat de beheerder van zwembad ‘t Zuiderdiep en stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee per 1 juli 2020, of zo mogelijk eerder,  met een pilot starten. Dit om te ervaren hoe het in de praktijk is om zeven dagen per week te zwemmen in zwembad ‘t Zuiderdiep.