Plaatsen windmolens op boerenerven toch weer aangewakkerd

windmolen 1In het mede door Vitale Kernen opgestelde conceptdocument Regionale Energie Strategie (RES)*, is opgenomen om geen kleine windmolens toe te staan bij agrarische bedrijven. Vitale Kernen is extra scherp op dit onderwerp. Wij vinden namelijk dat er al genoeg windmolens op ons eiland staan.

Open landschap

Toch krijgt de gemeente regelmatig verzoeken van boerenbedrijven, die hun bedrijf energie-neutraal willen maken, om windmolens te mogen plaatsen met een ashoogte van 50 meter. Er zijn 4.600 bedrijven op ons eiland, waarvan naar schatting 250 agrarische bedrijven. Wanneer al deze bedrijven een windmolen willen blijft er weinig over van ons mooie open landschap.

Toch aanpassen

Wethouder Both geeft daarom telkens terecht aan dat het plaatsen van windmolens op boerenerven in deze raadsperiode niet mogelijk is. Toch ziet ChristenUnie-raadslid mevrouw Van den Berg en CDA-raadslid mevrouw Keijzer mogelijkheden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Duidelijke signalen om de RES in de volgende raadsperiode aan te passen, zodat windmolens in de toekomst toch weer mogelijk zijn.

* Plannen hoe Goeree-Overflakee om wil gaan met het verduurzamen van onze gemeente.