Plan Spuiplein gaat door

De gemeenteraad heeft akkoord gegeven op het plan om het Spuiplein in Middelharnis flink aan te pakken en woningen aan het gebied toe te voegen.

Vitale Kernen heeft tegen dit plan gestemd. Het zit Vitale Kernen niet lekker dat er geen onderzoek is gedaan naar de economische functie van de huidige inrichting, namelijk parkeerterrein. Er wordt makkelijk gezegd dat het maar een paar minuten verder lopen is naar een nieuw parkeerterrein, maar doet de consument dat?

Weerstand 
Vanuit de ondernemers bleek er ook weerstand te zijn tegen het huidige plan. Woningbouw levert immers extra parkeerdruk op. Voor Vitale Kernen zijn juist de extra verkeersbewegingen die het met zich meebrengt een extra motivatie om hier niet in mee te gaan. We weten allemaal dat de belasting van de wegen richting centrum al te hoog is, dan moet je niet nog meer verkeer de weg op krijgen door extra woningen in het centrum.

De andere kant van de medaille is dat er heel veel mensen staan te springen om een woning, dus het is wel een echt dilemma. Al met al gaat de gemeente miljoenen toeleggen op dit project en wij hadden graag een simpelere, groenere en goedkope oplossing gezocht voor dit gebied.

Maar nu het besluit dan toch genomen is hopen we dat het voortvarend wordt aangepakt, want dat het Spuiplein een opknapbeurt kan gebruiken staat voor Vitale Kernen ook als een paal boven water. Het is nu geen visitekaartje in aanloop naar je winkelcentrum.

Weinig extra kansen voor recreatie kop van eiland
Een wijzigingsvoorstel van de SGP is door de gemeenteraad overgenomen.
Het huidige kader om voorzieningen zoals hotels en overnachtingsmogelijkheden toe te voegen was naar oordeel van het college prima mee te werken. Vitale Kernen was het daar mee eens. Vitale Kernen is ook van mening dat de max wel zo’n beetje is bereikt en met name in het duingebied willen we geen ontwikkelingen meer. Maar volgens ons bood het huidige kader voldoende mogelijkheden om hier sturend in op te treden.

De SGP wilde bewerkstelligen dat er eigenlijk helemaal geen recreatieve ontwikkelingen meer kunnen op de kop en kreeg daarvoor een meerderheid. Het is een nuance, want er kon al weinig meer,maar toch….Vitale Kernen is van mening dat we nu wel erg op de stoel van een eventuele creatieve ondernemer gaan zitten en daardoor de kans op een leuke voorziening bij voorbaat de grond inboren. Wel konden we instemmen in het voorstel van TOG om de evaluatie dan al op een korte termijn (jaar) te doen.

Er stonden nog een aantal beslispunten op de agenda, maar die leiden niet tot een politieke discussie en werden allemaal aangenomen. We gaan ons nu weer buigen over de stukken van de volgende raadsagenda. Die is op 13 april aanstaande.

Wilt u ook uw vraag of mening kwijt? Vitale Kernen Goeree Overflakkee staat er voor open!!
Mail ons of maak een afspraak voor onze fractieavond.