Plannen voor bouwen waterstoffabriek

Vitale Kernen maakt zich grote zorgen over de uitbreiding van bedrijvenpark Oostflakkee. Het college is voornemens er ruimte te bieden aan een waterstoffabriek. Vitale Kernen blijft erop hameren dat waterstof geen zuurtjeswater is. Grootste zorgvuldigheid en ervaring is heel belangrijk bij het omgaan met dit brandbare goedje.

Veiligheid

In het bestemmingsplan staat dat het bedrijvenpark Oostflakkee mag uitbreiden met zogenaamde categorie 4.2. bedrijven. In deze categorie worden bedrijfsvoering in relatie met veiligheid en milieu bepaald. Zoals bierbrouwerijen, beton- en verffabrieken.

Categorie 5

Vitale Kernen vraagt zich hardop af of een waterstoffabriek nu past binnen de voornemens te bepalen categorie 4.2, die maximaal is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Volgens ons moet categorie 5 van toepassing zijn. Waaronder bijvoorbeeld  cokesfabrieken, landbouwchemicaliënfabrieken en kruit- en vuurwerkfabrieken vallen.

Geen toekomst

Daarbij komt dat duurzaamheidsgoeroe Jan Rotmans onlangs stellig heeft aangegeven dat voor waterstof in de bebouwde omgeving geen toekomst ligt. Moeten wij daarom wél gewoon doorgaan met waterstof in Stad aan het Haringvliet?