Plan voor oud-gemeentehuis laat op zich wachten

Vitale Kernen heeft aan het college gevraagd hoe het kan dat een projectontwikkelaar zonder consequenties kan stoppen met een project en de gemeente jarenlang aan het lijntje kan houden?

Stand van zaken

Al drie jaar geleden is de gemeenteraad geïnformeerd over de interesse die er is van een projectontwikkelaar om te komen tot ontwikkeling van het voormalig gemeentehuis in Oude-Tonge. Regelmatig is door raadsleden gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van het oude gemeentehuis. Het antwoord van het college was dat er op korte termijn met de projectontwikkelaar tot zaken kon worden overgegaan.

Huurappartementen

Toen werd het oorverdovend stil en hoorden potentiële kopers geruime tijd niets meer. In september 2017 verkondigde wethouder Feller dat er een akkoord was en dat de verkoop rond november van 2017 van start kon gaan. Onlangs was de boodschap van wethouder Feller echter dat er contact is met een woningbouwcoöperatie om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Die mogelijkheden zullen dan géén huurappartementen in de zogenaamde vrije sector zijn, waaraan juist veel behoefte is in Oude-Tonge. Dit is echter in strijd met de wet. Een woningbouwvereniging mag namelijk geen appartementen voor de vrije sector bouwen, maar dient zich te beperken tot de sociale sector met huren tot maximaal 710,68 euro per maand.