Procedureel geneuzel

RaadsvergaderingHet gaat over miljoenen bezuinigen, maar het werd een vrij technisch verhaal over ingediende moties en amendement rondom de kadernota. Het leukste moest dan zijn dat de raad zich afdeling nul ging noemen aangezien het SW bedrijf in een eerder agendapunt als afdeling 8 was benoemd, waar de PvdA nogal moeite mee had. Nou nou, wat een hilariteit. En zo kabbelde het voort. Geen van de partijen kwam met een echt inspirerend verhaal. Wellicht omdat het onderwerp al eerder besproken was, en het meeste al gewisseld. Heel duidelijk is dat het allemaal geen gemakkelijke opgave wordt.

Wat meer vuur ontstond in de tweede termijn toen bleek dat de PvdA niet wilde instemmen wegens het ontbreken van een risicoparagraaf, maar zich wel verantwoordelijk voelt voor de inhoud van het stuk. Dat ging de coalitie in ieder geval te ver. De suggestie door de SGP werd gedaan aan de PvdA om toch in te stemmen en gewoon aan te geven dat de PvdA het jammer vindt dat die paragraaf er niet in zit. En zo geschiedde.

VKGO heeft de  evaluatie van het erfgoed en cultuurbeleid goed doorgelezen. Mooi dat de evaluatie er ligt, al werden een aantal spelers in het culturele veld niet genoemd. De meeste partijen zien, net als VKGO, uit naar een nieuw beleid, wat recht doet aan de grote van onze gemeente. De SGP benoemde echter zeer voortvarend dat cultuur niet aan de bezuinigingen mag ontsnappen en dat ze de eigen broek maar moeten ophouden. Dus het wordt nog maar afwachten of we nog iets leuks qua cultuur gaan zien op ons eiland. De wethouder gaf wel gelijk aan dat als dat nou de enige bouwsteen vanuit de SGP is dat wel erg matig te vinden. Dus misschien ziet het college toch nog wat meer mogelijkheden. Hoewel besluitvorming gevraagd werd ging de SGP daarmee niet akkoord, temeer omdat er ook nog wat taalfouten inzaten. Tja… Uiteindelijk was het toen 23.07 uur.

Toen kwamen de besluitvormende stukken, waarbij geen tegenstemmen of stemverklaringen waren, dus schoot het ineens op. Tot slot een motie van de PvdA inzake chemische onkruidbestrijding. Zij willen liever mechanische, of thermische onkruidbestrijding. Van Gurp van de SGP gaf aan dat dit in Oostflakkee al eens geprobeerd is, met onvoldoende resultaat. De wethouder gaf een toelichting over hoe de gemeente het toepast en daarmee leek ook VKGO op dit moment de volksgezondheid afdoende gebaat. En ook deze motie eindigde weer in procedureel geneuzel of het college de motie na een kleine tekstaanpassing waarmee de termijn waarin alternatieven moeten worden gevonden geheel geschrapt werd zou overnemen. Uiteindelijk werd dit met pijn en moeite gedaan en werd de motie ingetrokken.

En daarmee kwam een weinig spannende avond tot een einde om 23.38 uur.