Provincie wordt tegengewerkt

GalatheseHavenDe Provincie Zuid-Holland heeft de Galathese Haven aangeduid als een zogenaamd Integraal Regionaal Project (IRP). Samen met West-Brabant is er ook het project Waterpoort. Het IRP en Waterpoort zijn er om de oostkant van het eiland verder economisch te ontwikkelen. Dit college, deze coalitie vindt het maar niks. Ondanks de aandacht van anderen voor dit gebied sluit onze gemeente niet aan. Opvallend is dat er wel €900.000,- wordt gereserveerd voor baggerwerkzaamheden van de Stellendamse en Goereese haven. Deze baggerwerkzaamheden zijn niet economisch noodzakelijk en kunnen best een jaartje worden uitgesteld. Met een gedeelte van dit bedrag zou ook de Galathese Haven kunnen worden uitgebaggerd. Hiermee zou men het IRP en Waterpoort goed kunnen ondersteunen.