Raad

Raadsvergaderingen gemeente Goeree-Overflakkee

Raadsvergaderingen

Vergaderkalender
De gemeenteraad vergadert in principe om de twee weken op donderdagavond in de raadszaal, Dwarsweg 40, Middelharnis. De vergaderingen zijn openbaar. Van elke vergadering wordt een audioverslag gemaakt, deze verslagen zijn te beluisteren via goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl.

Inwoners van Goeree-Overflakkee en andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die de agenda staan.
Meer informatie over het spreekrecht.

Raad Digitaal
Via de website van de gemeente kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. U kunt bijvoorbeeld agenda’s en stukken van raad en themabijeenkomsten bekijken en downloaden.
Kijk op Vergaderingen gemeente Goeree-Overflakkee.

Diverse links
› Overzicht gemeenteraadsleden
› Videoverslagen
› Vergaderschema
› Website gemeente Goeree-Overflakkee