Raadsvergadering 26 januari 2017

Afgelopen donderdag heeft Vitale Kernen voor de zoveelste keer geprobeerd de overlast bij inwoners van windmolens weg te nemen. In juni 2014 heeft PvdA, SGP, CU, CDA , VVD en EVV de vijf locaties vastgesteld waar wat hen betreft windmolens geplaatst kunnen worden; Battenoert, Anna Wilhelmina Polder, de Van Palland Polder,  Piet de Wit en De Noordrand.

Vitale Kernen en fractie Maliepaard hebben hier geen steun aan gegeven. Vitale Kernen voorzag grote problemen bij de inwoners die in de directe omgeving overlast gaan ervaren van windmolens. Een van de vijf locaties is De Noordrand, waar windmolens kunnen worden geplaatst zonder overlast te geven voor inwoners, want die zijn er niet. En de agrariërs die er zijn, willen de windmolens maar al te graag. Een gebied van totaal 900ha, waarvan 500 ha eigendom is van de provincie, dezelfde provincie die de windopgave oplegt. Nee, zeggen PvdA, SGP, CU, CDA en VVD, in De Noordrand willen we ook recreatie, nieuwe natuur  en woningen ontwikkelen. (zie motie onderaan deze pagina)

Natuur aangetast

De Oostdijk in Goedereede ligt in een gebied met zeer hoge natuurlijke en landschappelijke waarden. Een makelaar heeft daar een stuk grond gekocht met daarop een paar oude schuurtjes. Nu wil de ontwikkelaar daar een woning bouwen. Dit begrijpt Vitale Kernen ook wel. Maar in een gebied waar de gemeenteraad een specifiek bestemmingsplan heeft vastgesteld met de bedoeling om het gebied te beschermen, mag je verwachten dat de gemeenteraad nieuwe woningbouw niet toestaat. Wij denkt u? Jawel, er komt een woning. Wie schiet hier mee op?

Rechtmatigheid subsidies

Vitale Kernen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de rechtmatigheid van het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen. Er zijn er die zich niet houden aan hun eigen statuten. Met name doelt Vitale Kernen op de voormalige stichting Olympia (nu stichting Sport en Recreatie GO). Deze stichting is jaren bemand door twee personen. Deze mensen geven gemeenschapsgeld uit. Het college heeft toegezegd dit te gaan onderzoeken. Vitale Kernen deed ook een oproep aan de auditcommissie, zij zijn immers de opdrachtgever van de accountant. De accountant zou voor Vitale Kernen betreft, hiervan ook iets moeten vinden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.


MOTIE

 

gehoord de beraadslaging,

 

Keuze:

– overwegende dat  

er binnen de voorkeurlocaties voor het realiseren van windenergie er enorme weerstand is bij de inwoners binnen en in de directe omgeving van deze gebieden. Met name is nu actueel de locaties Battenoert en de Van Palland Polder. In het verleden, en zal ongetwijfeld ook in de nabije toekomst gelden voor de locatie Anna Wilhelmina Polder.

 

– van oordeel dat

er in de locatie De Noordrand meer mogelijkheden zijn voor windenergie maar ook aanzienlijk meer financiële revenuen voor onze inwoners is te behalen. Het aantal mega watts is te behalen door meer windmolens te plaatsen maar binnen deze locatie wellicht ook windmolens van >150 mtr. met de restrictie van geen of geen overlast van verlichting.

 

– van mening dat

binnen de locatie De Noordrand er nu een integrale ontwikkeling plaats vindt die kan worden beperkt en eventueel uitgesteld tot later.

 

 

 

 

 

Keuze:

– verzoekt het college

Het optimale uit de locatie De Noordrand alsnog te behalen betreft het aantal mega watts alsook de financiële revenuen

 

– roept het college op

– dringt aan

– spreekt uit

– nodigt uit

– constateert

 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.