Raadsvergaderingen gemeente Goeree-Overflakkee

Vergaderkalender
De gemeenteraad vergadert in principe om de twee weken op donderdagavond in de raadszaal, Dwarsweg 40, Middelharnis. De vergaderingen zijn openbaar. Van elke vergadering wordt een audioverslag gemaakt, deze verslagen zijn te beluisteren via goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl.

Inwoners van Goeree-Overflakkee en andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die de agenda staan.
Meer informatie over het spreekrecht.

Raad Digitaal
Met de iPad app ‘RaadDigitaal’ kunt u via uw iPad op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. U kunt hiermee bijvoorbeeld agenda’s en stukken van raad, commissies en themabijeenkomsten bekijken en downloaden.
Kijk op www.simgroep.nl/raaddigitaal.

Diverse links
Overzicht gemeenteraadsleden
Videoverslagen
Vergaderschema
Website gemeente Goeree-Overflakkee