Re-integratie uitgebreid

zeehond2Vitale Kernen heeft gevraagd naar de criteria bij re-integratietrajecten voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Nu zijn er op dit moment mensen in kader van re-integratie werkzaam bij stichting A Seal. Stichting A Seal is een stichting die zorgdraagt voor zeehonden die in de natuur in moeilijkheden zijn geraakt. Vitale kernen leefde in de veronderstelling dat deze stichting geen bedrijf is omdat de stichting in hun bestaan inmiddels €100.000 subsidie heeft ontvangen van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Bij de beantwoording gaf het college, bij monde van wethouder De Jong, aan dat A Seal wel degelijk een bedrijf is en aan de criteria voldoet om mensen in het kader van re-integratie te ondersteunen. Vitale kernen trekt de conclusie dat de weg open is gesteld voor verenigingen en stichtingen die voldoen aan de criteria om ook mensen werkervaring op te kunnen laten doen in het kader van re-integratie.