Rechtbank stelt gemeente in gelijk

RechterhamerOnlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan over de zaak ‘Eurobox versus de voormalige gemeente Oostflakkee’. De rechtbank concludeert dat Eurobox Selfstorage Finance B.V. onvoldoende heeft aangetoond dat er sprake is van een verband tussen de gestelde schade en het vaststellen van het herziene bestemmingsplan. Eurobox heeft drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. ,,Dit is een enorme opsteker voor het ambtenarenapparaat van destijds, met name de juridische mensen. Een goede prestatie die zij namens de inwoners van de toenmalige gemeente Oostflakkee hebben geleverd. Chapeau!,” aldus de fractie van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee.

Op 12 februari 2009 is door de voormalige gemeente Oostflakkee aan Eurobox Selfstorage Finance B.V. een bouwvergunning verleend voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw op het regionale bedrijventerrein in Oude-Tonge. De eigenaar van een varkenshouderij kwam hiertegen in het geweer in verband met angst voor mogelijke klachten over stankoverlast die zouden kunnen volgen als het gebouw eenmaal in gebruik zou zijn genomen. Op 25 augustus 2010 heeft de rechtbank het beroep van deze eigenaar ongegrond verklaard.

Op 14 oktober 2010 stelde de gemeenteraad van de gemeente Oostflakkee een wijziging van het bestemmingsplan vast. Daarbij is ten behoeve van de varkenshouderij een geurzone opgenomen die een groot deel van het perceel van Eurobox Selfstorage Finance B.V. beslaat.

Eurobox ging tegen het raadsbesluit in beroep. Op 16 mei 2012 heeft de Raad van State het beroep gegrond verklaard. De Raad van State oordeelde dat de besluitvorming rondom de geurzone onzorgvuldig was. Eurobox Selfstorage Finance B.V. stelde vervolgens de gemeente aansprakelijk, voor een bedrag van ruim 1,6 miljoen Euro. De gemeente wees de aansprakelijkheid af, waarna een rechtszaak volgde.

Op 20 maart 2013 deed de rechtbank uitspraak. De rechtbank stelt de gemeente in het gelijk en wijst de vorderingen van Eurobox af. De gemeente wacht af of Eurobox in hoger beroep gaat bij het Gerechtshof.