Rommelen toegestaan met gemeenschapsgeld

Algemeen bekend is dat Vitale Kernen zeer kritisch is over het uitgeven van gemeenschapsgeld. De voormalige stichting Olympia was zo’n voorbeeld waarvan Vitale Kernen aangeeft ‘dit moeten we niet willen’. Vandaar dat Vitale Kernen een motie indiende om herhaling van ongewenst handelen te voorkomen, met als uitgangspunt dat je het dak moet repareren als het droog is.

Verklaring

De motie roept op om stichtingen, verenigingen en instellingen die een gemeentelijke subsidie ontvangen van meer dan 75.000 euro te laten verklaren dat ze hun eigen statuten naleven. Stichtingen moeten daar bovenop tevens een accountantsverklaring overleggen. Waarin bevestigd wordt dat de stichting hun statuten naleeft. Ook kan een eenvoudige verklaring van het betreffende bestuur afdoende zijn.

Ondersteunen

De SGP, VVD, CU en het CDA vonden de motie van Vitale Kernen niet nodig. Hiermee zeggen ze feitelijk dat ze het gedrag en handelen ondersteunen van de twee voormalige bestuursleden van stichting Olympia (de Staver).