Rommelig verlopen digitale stemming bouw composteerfabriek had zorgvuldiger gekund

Naar aanleiding van het rommelige verloop van de stemming op donderdag 20 mei, over de komst van een composteerinrichting en bioboardfabriek in Oude-Tonge, kreeg Vitale Kernen veel vragen van inwoners. Om uiteindelijk duidelijkheid te krijgen of e.e.a. zorgvuldig genoeg was gegaan, schakelde Vitale Kernen een onafhankelijk advocatenkantoor in dat gespecialiseerd is in bestuursrecht.

Zorgvuldiger

Vitale Kernen heeft de resultaten van het onderzoek van het kantoor Ten Holter/Noordam Advocaten ontvangen. Samenvattend komt Vitale Kernen tot de conclusie dat er geen sprake is van onrechtmatigheid, maar op enkele onderdelen had het zorgvuldiger gekund. Uiteraard zijn door Vitale Kernen de griffier en de voorzitter van de gemeenteraad over het resultaat van het onderzoek geïnformeerd. Zij zijn de professionals die de zorgvuldigheid mede horen te bewaken.

Onderzoek

Eerder diende Vitale Kernen al een motie in, om een onafhankelijk bureau de rommelig verlopen online stemming, over de bouw van een composteerinrichting en bioboardfabriek, te laten onderzoeken. Deze motie werd destijds verworpen. De partijen CDA, SGP, VVD, ABB, Groep Zwerus waren tegen en CU, EVV en de PvdA waren ook voorstander om een onderzoek te laten plaatsvinden.

Vitale Kernen informeerde vervolgens via hun website, dat het belangrijk is dat de inwoners erop mogen vertrouwen dat genomen besluiten zorgvuldig en conform wet- en regelgeving worden genomen door het gemeentebestuur. Vitale Kernen ontving veel reacties met vragen over het verloop van de stemming. Vandaar dat Vitale Kernen op eigen initiatief het verloop van de stemming over de composteerinrichting en bioboardfabriek heeft voorgelegd aan een onafhankelijk advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in bestuursrecht.

Rapport

De opdracht aan Advocatenkantoor Ten Holter/Noordam luidde als volgt: ‘is er voldoende zorgvuldig gehandeld tijdens de stemming over de composteerinrichting en bioboardfabriek conform de tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming Gemeenten’. Het gehele rapport van Ten Holter/Noordam Advocaten is hier te lezen.