Ruimhartige compensatie?

De partijen SGP, CU en CDA, in de raad van Goeree-Overflakkee, deden een oproep om de inwoners in het gebied Battenoort ruimhartig te compenseren voor de overlast die men krijgt van windmolens. Een ruimhartige compensatie die moet bestaan uit een jaarlijks bedrag van 2000 euro en een set zonnepanelen, voor alle inwoners die binnen 900 meter van de molens wonen.

Voldoende

De inwoners ervaren het aanbod echter helemaal niet als ruimhartig en nodigden het CDA, CU en SGP uit voor nader overleg. Mevrouw Both, van het CDA, reageerde per mail als volgt. ‘Wij vinden dat deze voorstellen voldoende invulling geven aan ons verzoek. Daarom zijn wij van mening dat u verder met de initiatiefnemers de gesprekken moet voortzetten en eindigt onze interventie. We zullen derhalve niet ingaan op uw uitnodiging. Met vriendelijke groet, mede namens Kees van Dam en Bert Tuk ย van SGP en ChristenUnie.’

Met het emailbericht geeft raadslid Both aan dat het CDA, CU en de SGP ertussenuit knijpen. Zij vinden wat er ligt ruimhartig.

Vitale Kernen verbaast zich hierover. Dit omdat andere inwoners, die bij een ander windmolenpark daarnaast wonen, een eenmalig bedrag van 100.000 euro ontvangen, plus nog eens 12.500 per jaar.