Rupsje nooit genoeg

Afgelopen donderdag hebben de politieke partijen hun oordeel gegeven over het wel dan niet plaatsen van meer windmolens bij Battenoort. Inwoners vanuit Oude- en Nieuwe-Tonge zijn hiertegen in actie gekomen.

Het lijkt erop dat een meerderheid van de gemeenteraad voor het plaatsen van windmolens gaat stemmen op de eerstvolgende raadsvergadering. Hoewel…… er wordt tijdens de stemming hoofdelijk gestemd. Want hoe lopen nu eigenlijk de hazen op ons eiland? Waar liggen de belangen; politiek, vertegenwoordiging, privé?

De SGP zit stevig in het zadel; 9 zetels, waarvan Adrie van Gurp uit Ooltgensplaat en Martin Wilstra uit Nieuwe-Tonge. Waarschijnlijk gaan deze twee raadsleden tegen plaatsing stemmen. Dan hebben we de ChristenUnie. Zij zitten met vier raadsleden, waarvan Conny Pipping in Oude-Tonge woont. Het CDA heeft drie zetels, waarvan niemand in de omgeving van Oude- of Nieuwe-Tonge woont. Binnen het CDA zijn er andere redenen om vóór de plaatsing te stemmen bij Battenoort en in de Anna Wilhelmina Polder.

De VVD heeft Eric van Noord Wieringa uit Oude-Tonge en Rein Osinga uit Battenoort. Addy Reijerkerk (lijstrekker VVD 2018)  riep eens in het openbaar ‘wij hebben geen windmolens’ (mag u raden waar ze vandaan komt). De PvdA met vier raadszetels was in 2014 groot voorstander om Battenoort verder vol te zetten. Zij zijn gekanteld en pleit nu voor plaatsing in polder Diederik en wil graag de integrale ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen, recreatie en natuur in de Zuiderdieppolder tussen Stellendam en Middelharnis. De drie eenmansfracties zijn tegen de plaatsing van windmolens in Battenoort.

En Vitale Kernen dan?

Vitale Kernen was in juni 2014 al tegen de plaatsingsgebieden. Dit nadat de fractie een bezoek had gebracht aan het gebied tussen Stellendam en Middelharnis. Een strook van ruim 10 kilometer lang, van 500 ha grond waarvan de provincie eigenaar is, die terug moest naar de daar gehuisveste boeren, grond dat eerder door de provincie was onteigend.

Grond in eigendom, en willende agrariërs voor het plaatsen van windmolens. ‘Nee’ zeiden toentertijd de SGP, VVD, CU, CDA, EVV en PvdA, wij willen daar ook andere ontwikkelingen zoals nieuwe natuur, recreatie en nieuwe vormen van wonen voor de rijken onder ons. Nog sterker;  het eerste voornemen om de strook tussen Stellendam en Middelharnis te gebruiken voor windmolens, werd aangepast voor de zogenaamde integrale ontwikkeling.

De afstand tussen het plaatsingsgebied en de kernen is zelfs van 3200 meter naar 1200 meter gegaan. De afstand tussen het plaatsingsgebied voor windmolens is voor de nieuwe ontwikkelingen met maar liefst 2 kilometer dichterbij de kern Melissant komen te liggen. Dit voor nieuwe natuur, recreatie en wonen.

Van de 500 ha goede landbouwgrond wil men 70 ha opofferen aan nieuwe natuur. Dit lag ter inzage. Het bestuur van Vitale Kernen heeft dan ook een zienswijze ingediend, want het is uitstekende landbouwgrond waarop ook windmolens kunnen worden geplaatst.

De locatie in het Zuiderdiep -die in 2014 is aangepast- lijkt nu te klein voor de daar geplande windopgave.

Wat eigenlijk nog het meest teleurstellende van het geheel is, is dat er geen gezamenlijk overleg is geweest tussen Deltawind, gemeente en provincie om tot een oplossing te komen voor de inwoners uit Ooltgensplaat, Oude- en Nieuwe-Tonge.