Samenwerken moet motto zijn bij kinderopvang

Uit plannen, voor een nieuwe manier van voorschoolse educatie op Goeree-Overflakkee, blijkt onder meer een verschil van bedrijfsvoering tussen de vijf aanbieders op dit gebied. Vitale Kernen roept daarom op juist de samenwerking tussen de vijf aanbieders te stimuleren. Om zo te voorkomen dat er bijvoorbeeld twee plekken in één kern zijn waar de peutertjes naar toe kunnen.

Toekomst

Als het aan Vitale Kernen ligt, krijgt iedere dorpskern één kindcentrum. We moeten zien te voorkomen dat door een tekort aan financiële middelen er in kleinere kernen geen voorschoolse mogelijkheden zijn. Hierdoor verdwijnt in de toekomst namelijk ook het basisonderwijs. Samenwerking moet daarom het motto zijn voor iedereen. Een aantal partijen in de Flakkeese raad stapt hier jammer genoeg overheen en vindt het onderscheid binnen ons eiland een belangrijkere kwaliteit.

Uurtarief

Van de vijf aanbieders zijn er momenteel twee die het lastig vinden om binnen het vastgestelde uurtarief hun diensten aan te bieden. Peutereiland (stichting ZIJN) en peuterspeelzaal Prinses Amalia in Ouddorp vragen dan ook aandacht voor hun bedrijfsvoering.

Pijnpunten

In de ogen van Vitale Kernen ligt er een goed plan waarbij in de uitvoering de eventuele pijnpunten wellicht kunnen worden opgelost.