Show in de raadszaal

Een artikel in de krant was voor de PvdA reden om een interpellatiedebat te agenderen. In het artikel stond dat door fractievoorzitter Van Dam van de SGP gekeken wordt of er windmolens kunnen worden geplaatst aan de Volkerakdam, bij het Hellegatsplein.

Op zich vreemd dat het college deze optie ineens uit de hoge hoed tovert. Iedereen met belangen in dit gebied is mordicus tegen. Een gebied met zeer hoge natuurwaarden. Een meerderheid van de raad vond dat de heer Van Dam hierbij aanwezig moest zijn. Terwijl de interpellatie met name gaat over de verrassende actie van het college.

Vitale Kernen is ook ietwat verbaasd over de genomen actie van het college. Dat het college actie onderneemt wordt begrepen, want de weerstand in Oude- en Nieuwe-Tonge tegen het park Battenoert is terecht. Vitale Kernen zou niet verbaasd zijn wanneer het college stopt met de integrale ontwikkeling tussen Stellendam en Middelharnis. Daar wordt hard gewerkt aan 70 hectare nieuwe natuur, recreatie en woningbouw. Dit, terwijl hier uitstekend windmolens kunnen worden geplaatst waarvan geen mens hinder ondervindt.