Slager keurt eigen vlees

SharedSpaceIn de raadsvergadering van 9 januari jl. pleitte Vitale Kernen Goeree-Overflakkee al voor een onafhankelijk onderzoek naar de aanzienlijke overschrijding van 420.000 euro op het project Shared Space in Middelharnis. Burgemeester Grootenboer deed deze af met: ,,Voor kennisgeving aangenomen.” Afgelopen donderdag 6 februari stond de overschrijding van het budget van het Shared Space op de agenda van de raad als beeldvormend. De fracties kregen de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college om hierdoor een zo volledig beeld te krijgen van deze aanzienlijke financiële overschrijding. De VKGO had uiteraard ook een aantal vragen. Zoals aangegeven is het advies van Vitale Kernen om het onderzoek door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren door het college genegeerd en is de eigen controller aan de slag gegaan. Het rapport geeft voornamelijk aan dat de fouten in het verleden zijn gemaakt en dat het huidige college er niets aan kan doen. Was voorstelbaar.

Vitale Kernen heeft vragen gesteld over:

– Waaruit blijkt dat de concerncontroller onafhankelijk zijn vanuit zijn positie om zo’n belangrijk onderzoek te doen?
– Waarom is er geen namenlijst bijgevoegd van de personen die geïnterviewd zijn. Waarom zijn de interviews niet openbaar, op zijn minst voor de raadsleden. Zijn er personen buiten de organisatie geïnterviewd? Voormalige bestuurders, personeel van aannemingsbedrijven.
– Welke functies zijn binnen het projectteam door de herindeling overgedragen aan andere ambtenaren?
– Is een projectleider niet de eindverantwoordelijke voor een project? Projectmatig werken wordt ook binnen gemeenten al jaar en dag gedaan.
– Welke vragen hebben de verantwoordelijk wethouders Financiën en Nieuwe Werken en Onderhoud binnen de eerste 100 dagen aan de organisatie gesteld? Waar liggen onze risico’s op bestuurlijk, financieel vlak”? De eerste 100 dagen moet dit wekelijks worden gevraagd want daarna ben je wethouder politiek verantwoordelijk. Of zijn deze vragen niet gesteld?
– Waarom wordt er in het feitenoverzicht voornamelijk ingezoomd op de besluiten van de raad en college van de voormalige gemeente Middelharnis? Waarom zijn de projectteamverslagen niet opgenomen in het rapport? Waarom is er geen breed gedetailleerd feitenonderzoek gedaan na 1/1/2013? Hier zijn zeker de voortgangsverslagen van het projectteam relevant.
– Is er melding gedaan bij de verzekering omtrent de claim die is ingediend door de BAM?
– Inhuur van externe worden geboekt op het project waarop wordt gewerkt. Wanneer meerdere projecten, dan verdelen van de kosten. dit is toch een gebruikelijke procedure. dit moeten de financiële controllers toch opmerken wanneer dit anders gaat?
– Waarop zijn de ambtelijke gevoelens gebaseerd waaruit blijkt dat er een overschrijding was te verwachten?
– Waaruit blijkt dat er binnen de gemeente Middelharnis een familiaire sfeer hing waaruit kan worden opgemaakt dat een overschrijding van budget ondergeschikt is aan de kwaliteit?

Op bovenstaande vragen werd niet direct door de verantwoordelijk wethouders gereageerd. In algemeenheden werden de vragen beantwoord van alle fracties door de wethouders. Wel is er toegezegd de gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden. Hier zijn wij benieuwd naar.

De oordeelsvorming over deze overschrijding vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 6 maart a.s.