Slappe start eerste fysieke raadsvergadering

Afgelopen donderdag was weer de eerste officiële fysieke raadsvergadering sinds het coranavirus de kop opstak. Door een coranaproof opstelling in de raadszaal is fysiek vergaderen weer mogelijk, mét inachtneming van de RIVM-reglementen.

Fysiek

Of fysiek vergaderen tijdens de eerste raad per se nodig was, valt over te discussiëren. De agendapunten op de raadsagenda dwongen dit in ieder geval niet af. Zoals een startnotie over sportbeleid en een brief van het college over een inventarisatie hoe onze arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Beide stukken komen terug in de raad wanneer het college vraagt om goedkeuring te krijgen voor het door hen gemaakte beleid, dan is het moment om een inhoudelijk reactie te geven. Een aantal fracties was echter zo enthousiast over de startdocumenten dat ze al een oordeel hadden over de inhoud die er nog niet is. Ook twee hamerstukken stonden op de agenda.

Motie

Het enige punt dat echt tot een discussie zou kunnen leiden was de vooraf via een persbericht aangekondigde motie van Groep Zwerus. Deze partij riep het college op infostickers te laten plakken op de achterruit van elektrische auto’s in onze gemeente omdat daar accu’s inzitten met de grondstof kobalt. De winning ervan vindt plaats onder erbarmelijke omstandigheden. Kobalt zit ook in accu’s van telefoons, computers enz. Groep Zwerus durfde de discussie met andere raadsfracties niet aan en bracht de motie uiteindelijk niet in.