Geen communicatie met gebruikers skatebaan Ruub

SkatebaanRuubDe strijd om het behoud van de skatebaan op het Rubensplein heeft helaas weinig zin gehad. De baan moet alsnog verkassen. Skater Niek Verkerk sprak pragmatisch over de ontstane situatie met de skatebaan op het Rubensplein. Dit naar aanleiding van de aankondiging door VKGO’s raadslid Johan de Vos, dat er vragen aan het college worden gesteld over de wel dan niet genomen stappen om de skatebaan op het Rubensplein te behouden. Niek gaf duidelijk aan dat er het afgelopen jaar geen communicatie tussen de gebruikers van het Ruub en wethouder De Jong is geweest. Dit terwijl er in de tussentijd toch wel wat is gepasseerd.

In het afgelopen jaar is niet alleen Niek en de skaters, maar ook de raad niet geïnformeerd over uitspraken van rechters en de te nemen stappen om de skatebaan te behouden. Wethouder De Jong geeft nu pas aan dat er een keuze is gemaakt uit vier opties over hoe nu verder met het Ruub. Zowel Niek en zijn skaters, alsook de raad hebben geen invloed gehad in de overweging van de wethouder omdat de wethouder hierover gewoon niet communiceert.

De wethouder kiest ervoor om pas informatie te vertrekken wanneer de juridische beroepstermijnen zijn verstreken. VKGO is van mening dat alles in het werk had moeten worden gesteld om het Ruub te behouden en dit is niet gedaan. Nu is het te laat en moet de skatebaan verkassen. Waar naar toe? Wethouder De Jong zal wel een plekkie aanwijzen.