Sommelsdijkse markt blijft in Voorstraat

Vitale Kernen stelde afgelopen raadsvergadering mondelinge vragen aan het college over de verplaatsing van de Sommelsdijkse markt naar de Nieuwstraat in Middelharnis.

Parkeerdruk

Reden voor de vragen zijn de mogelijkheden die Vitale Kernen ziet om de markt tijdelijk van de Voorstraat naar een andere locatie binnen de kern Sommelsdijk te verplaatsen én de opvallende enquête van het college om op dit moment te onderzoeken wat de parkeerdruk is rondom de markt aan de Voorstraat.

Ongelukkig

Wethouder Both gaf namens het college aan geen andere mogelijkheid te zien in de kern Sommelsdijk voor een tijdelijke huisvesting van de markt. Tevens gaf de wethouder toe dat het moment van de enquête, om de parkeerdruk rondom de markt aan de Voorstraat in de beeld te krijgen, een ongelukkig gekozen moment is.

Raadsbreed

Vitale Kernen heeft tijdens de verkiezingscampagne in 2018 op de markt staan flyeren met de uiting dat de markt aan de Voorstraat in Sommelsdijk moet blijven. Vandaar dat dit onderdeel specifiek in het coalitieakkoord is opgenomen. Tijdens de behandeling van de erfgoedverordening -in dezelfde raadsvergadering- waarin wordt opgeroepen om de Sommelsdijkse markt als cultureel erfgoed te oormerken, werd die verordening raadsbreed onderschreven. Kortom; de markt komt terug naar de Voorstraat in Sommelsdijk!