Sportagenda vastgesteld

Op dinsdag 10 mei is de sport en beweegagenda vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ging niet zonder slag of stoot. Een voorstel om de tekst aan te passen werd ruim ondersteund. De tekstuele aanpassing vond men nodig om niet alleen de sport en het bewegen onder de aandacht te brengen bij de inwoners, maar op sommige onderdelen nog iets specifieker in te zetten. Om dit te bewerkstelligen werd er door fracties van alles geroepen; financiering voor de ouderen zoals voor kinderen het kindpakket, contacten met scholen en dorpsraden (ja, de dorpsraden zijn weer aan de beurt), minder middelengebruik enz. De SGP fractie pleitte zelfs voor een aanpak om een alcoholverbod op te kunnen leggen in sportkantines.

Wethouder Bruggeman hoorde de discussie zo eens aan en reageerde dat de raad wel erg veel op het wensenlijstje zet en gaf aan dat er op deze manier wel financiële risico’s worden genomen door de gemeenteraad. De voorliggende uitvoering van de sportagenda is namelijk financieel gedekt, er hoeft niet meer geld voor worden vrijgemaakt. Reden voor Vitale Kernen om op de rem te trappen bij al de ambities van de overige raadsfracties. Uiteindelijk werden de wensen genuanceerd door te vragen eerst de mogelijkheden te onderzoeken. Als meer geld nodig is door de aangegeven ambities dan komt de wethouder naar de raad voor meer budget.

Uiteindelijk wilden alle partijen, behalve D66, toch wel dat de sport en beweegagenda zou worden vastgesteld. Aangezien er een hoop zaken in genoemd worden die in gang gezet kunnen worden en een positieve invloed hebben op het welzijn van onze inwoners. Wel blijft de behoefte bestaan aan een meer integrale notitie waarin niet alleen de “softe” kant is opgenomen maar waar ook kaders rondom de “hardware” (velden, accommodaties) zijn opgenomen. Dit zal in een later stadium dan ook de aandacht krijgen.