Stadtenaren tekenen petitie tegen molens

MariapolderEerder waren inwoners van Den Bommel vastbesloten om een krachtige tegenstem te organiseren tegen het voorgenomen besluit om op de locatie Den Bommel Zuid een groot aantal windturbines te plaatsen. Inmiddels hebben ook honderden Stadtenaren een petitie getekend tegen windturbines in de ‘Oude Stadse Polder’. Stad aan ’t Haringvliet is in veel opzichten een fijne plaats om te wonen. Mooi gelegen aan het Haringvliet op het prachtige eiland Goeree-Overflakkee in een omgeving van natuur, rust en ruimte. De bewoners ervaren dit dagelijks, zijn daar blij mee en zijn zorgzaam om al het goede te bewaren.

Wie in Stad aan ’t Haringvliet woont, doet dat niet voor de voorzieningen, maar voor de rust, natuur en het vrije zicht op het open karakter van het polderlandschap. Lees hierna een samenvatting van de petitie die inmiddels honderden Stadtenaren tekenden.

Recreatie
“De natuur, rust, ruimte en bijbehorende recreatie is voor zowel de bewoners als de toeristen één van de belangrijkste unique selling points van het eiland Goeree-Overflakkee. Bij de promotie van Goeree-Flakkee ligt focus op deze elementen. Plaatsing van de windturbines staat hier haaks tegenover en hierdoor zullen recreanten kiezen voor een andere recreatie locatie.

Visuele hinder
Moderne windturbines steken boven alles uit in hun omgeving, waardoor ze tot op grote afstand zichtbaar zijn. Ze trekken bovendien de aandacht door het bewegen van de wieken. De mens is van nature geneigd om te kijken naar bewegende voorwerpen. Men noemt dit de biologische kijkreflex. 

Doordat de wieken bewegen kunnen lichtvariaties optreden. Daarnaast komt er bij het plaatsen van windturbines van 3 Mw, de verplichting voor het voeren van rode knipperende verlichting.
Al deze visuele aspecten zijn belangrijk voor de beleving van omwonenden. Op het platteland voegen draaiende wieken een element van onrust toe aan het landschap. Daardoor vallen windturbines meer op dan een stilstaand element en trekken ze de aandacht.

Leefbaarheid
Wij vinden dat het PlanMer geen of zeker onvoldoende rekening houdt met de effecten die de windturbines met betrekking tot de leefbaarheid van onze dorpskern hebben. Men woont of komt met name in het dorp wonen vanwege de rust, ruimte en natuurbeleving. Een windturbinepark in de nabijheid, verstoort deze idealen enorm. Het effect hiervan is dat er minder mensen op het dorp willen wonen. De leefbaarheid gaat gevaar lopen. Het heeft ook een groot effect op de woningmarkt, woningen dalen sterk in waarde en blijken vaak onverkoopbaar vanaf het moment dat windturbine plannen bekend worden. De leefbaarheid wordt door het wegvallen van winkels en andere voorzieningen nu al bedreigd.

De ontwikkeling van grootschalige windturbineparken hebben onder andere waardedaling van onroerend goed tot gevolg. Wij verzoeken de Gemeente Goeree-Overflakkee met klem om de reikwijdte hiervan nauwkeurig in kaart te brengen, alsmede de wijze waarop deze waardedaling gecompenseerd gaat worden. Tevens willen wij u vragen de mogelijkheid te onderzoeken om meerdere evaluatiemomenten te plannen en uit te voeren met als doel de eerder onderzochte reikwijdte van het waarde dalend effect te toetsen. In het PlanMer wordt hier niets over beschreven. Als hier geen gehoor aan gegeven wordt, zijn we genoodzaakt verdere juridische stappen omtrent planschade te ondernemen.

Als er windturbines in de ‘Oude Stadse Polder’ worden toegevoegd is dit ook een ernstige bedreiging voor dorpsuitbreiding en de groeimogelijkheden met betrekking tot recreatie in de ‘Oude Stadse Polder’. Als we een vitale kern willen blijven moet een verdere groei niet beperkt worden door de plaatsing van windturbines.

Alternatieven
We betreuren het dat vanuit politieke druk bepaalde meer geschikte gebieden/locaties aan de zuidrand van ons eiland voor windturbines bij voorbaat zijn uitgesloten.

Het is volgens de SOVON bijzonder dat er locaties aan de zuidrand van Goeree-Overflakkee vervallen terwijl de risico’s voor de natuur groter zijn aan de noordrand.

  • Plaatsing van windturbines in de ‘Anne Wilhelminapolder’ en het kustgebied tussen Herkingen en Melissant (gebied Roxenisse) heeft veel minder nadelen dan in het gebied ‘Polder Oude Stad’. De ‘Anne Wilhelminapolder’ is echter geen voorkeursalternatief (VKA) om onbegrijpelijke redenen.
  • Het is opmerkelijk dat er nergens op de Kop van Goeree-Overflakkee geschikte plaatsen zijn.
  • Plaatsing van windturbines in het water kan een goed alternatief zijn.
  • Andere vormen van duurzame energie lijken uit recent onderzoek beter geschikt te zijn.
  • Het kopen van meer duurzame energie uit buurlanden kan een goedkoper alternatief zijn.
  • Wij vinden dat de woon- en leefkwaliteit van mens, flora en fauna door dit plan onomkeerbaar wordt geschaad. Onze voorkeur gaat uit naar plaatsing van windturbines op de alternatieve locaties op ons eiland en het (deels) ombuigen van windenergie naar andere vormen van duurzame energie.

Op de website www.leefbaarstad.nl is de volledige zienswijze in te zien.

 

Namens de dorpsraad ‘Het Stadsoverleg’ uit Stad aan ’t Haringvliet
Tekst: Jerry van Bergen en Piet Diepenhorst